Beskrivning

Smart Norrköping 2020

Tänk dig ett Norrköping med en gladare, friskare befolkning i en intelligent, omtänksam stad som förser sina invånare med allt från tänkande hus till talande spårvagnshållplatser. En smart stad med funktioner som rör intelligenta elnät, en högeffektiv kollektivtrafik, och resursmedveten avfallshantering. Eller uppkopplade cyklar för alla att använda, och lediga parkeringsplatser utan automater.

En stad blir ofta inte bättre än summan av sina system. En smart stad har ett holistiskt perspektiv och är ett system som tar hänsyn till alla subsystem. Det innebär att det måste finnas kopplingar och samverkan mellan de olika systemen. Det kan ge både en effektivare hantering av förvaltningen men också bättre service för medborgarna.

Vi tror att Norrköping kan bli ännu bättre, och vårt stadsliv ännu enklare genom en smart användning av ny teknik, en större integration av befintliga system, och en kreativ injektion av idéer från morgondagens stadsinvånare.

Därför vill vi att du är med och bidrar till projektet Smart Norrköping 2020. Projektet syftar till att involvera Norrköpings Kommun och invånare i processen att göra Norrköping till en mer attraktiv och hållbar stad.

Vi påbörjar vår resa till en smartare Norrköping den 16:e november kl 08.00 – 12.00, i Strykbrädan, Laxholmstorget 3.

Boka även den 25:e november kl 13-17 för en fortsättningsworkshop, på samma plats.

Agenda

Dagens agenda

08.00 – Inledning Bakgrund och syfte med dagens övning

08.10 – Övergripande kring ämnet Smart City Varför är det relevant & varför vill vi arbeta med detta i Norrköping

08.30 – Introduktion till Gamestorming, vägledning & instruktioner inför det kreativa arbetet

09.00 – Gamestorming I grupper spanar vi fram nya idéer tillsammans, och presenterar vad vi kommit fram till

11.45 – Wrap-up Sammanfattning av dagen & genomgång av nästa steg

Deltagarinfo

Deltagarinfo

Som medarbetare inom Norrköpings Kommun är din erfarenhet och dina kunskaper om hur du jobbar idag, tillsammans med dina idéer och förslag om hur du vill jobba imorgon oerhört viktiga om vi ska kunna optimera, förenkla, eller förbättra processerna i den smarta staden.

Vi vill därför att du bidrar till utvecklingen av morgondagens Norrköping genom denna workshop där du får möjlighet att dela med dig av idéer, förslag, önskemål eller drömmar om nya lösningar som förenklar livet i den smarta staden.

Några frågor som kanske kan inspirera till tankar och idéer innan vi ses den 16:e och 25:e november

  • Hur kan framtidens Norrköping bli smartare och bättre genom nytt tänkande & ny teknik?
  • Hur vill ni att stadslivet skall vara 2020?
  • Vad gör en stad attraktiv?
  • Vilken roll kan ny teknik spela?
  • Hur kan appar förenkla för invånare och/eller kommunens medarbetare?
  • Hur effektiserar vi stadens verksamheter med hjälp av ny teknik?
  • Hur integrerar vi de olika verksamheterna/förvaltningarna med varandra?
  • Hur gör vi mer med mindre medel?
  • Hur engagerar vi Norrköpingsborna i stadens utveckling?
Anmälan

Anmälan

Partners

Partners

Vi och våra vänner

Inspiration

Inspiration